INART S.A.

Janowska 3/4 40-423 Katowice

KRS 0000329536 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy 100 000,00 zł wpłacony w pełni NIP 9542670871 REGON 241152016

 

 

 

 CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

Z DNIA 11 LISTOPADA 2020 ROKU

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Inart S.A. z siedzibą w Katowicach, pod adresem ul. Janowska 3/4, 40-423 Katowice, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000329536, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 100 000,00 zł opłacony w pełni, NIP 9542670871, REGON 241152016, (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. w siedzibie Spółki (po uprzednim telefonicznym umówieniu pod numerem +48 601 40 48 48) tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: +48 601 40 48 48.

 

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Inart S.A. z siedzibą w Katowicach, pod adresem ul. Janowska 3/4, 40-423 Katowice, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000329536, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 100 000,00 zł opłacony w pełni, NIP 9542670871, REGON 241152016, (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 328 [1]  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. w siedzibie Spółki (po uprzednim telefonicznym umówieniu pod numerem +48 601 40 48 48) tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: +48 601 40 48 48.

 

 

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

Z DNIA 14 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Inart S.A. z siedzibą w Katowicach, pod adresem ul. Janowska 3/4, 40-423 Katowice, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000329536, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 100 000,00 zł opłacony w pełni, NIP 9542670871, REGON 241152016, (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 328 [1]  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. w siedzibie Spółki (po uprzednim telefonicznym umówieniu pod numerem +48 601 40 48 48) tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: +48 601 40 48 48.

 

 

 

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2020 ROKU

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Inart S.A. z siedzibą w Katowicach, pod adresem ul. Janowska 3/4, 40-423 Katowice, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000329536, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 100 000,00 zł opłacony w pełni, NIP 9542670871, REGON 241152016, (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. w siedzibie Spółki (po uprzednim telefonicznym umówieniu pod numerem +48 601 40 48 48) tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: +48 601 40 48 48.